pH-värde och hårdhet

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34
Vattenverk pH  Total-hårdhet (°dH) Fluorid mg/l
Vimmerby och Frödinge 8,0 5,6 1,1
Djursdala - Backa 7,6 4,8 0,3
Djursdala - Skolan 7,9 8,8 0,6
Gullringen 8,3 3,3 0,4
Södra Vi 8,1 2,2 0,9
Storebro 8,3 1,0 0,3
Pelarne 7,8 6,6 0,9
Rumskulla 8,4 1,7 0,9
Tuna 8,0 2,8 0,2
Toverum 7,5 11,1 1,0
Vrångfall 7,3 7,2 0,8
Locknevi 7,5 7,5 1,0


Hårdhet är summan av grundämnena kalcium och magnesium i vattnet. Värdena ovan är medelvärden under 2019 på utgående vatten från vattenverken. Hårdheten mäts i något som kallas tyska grader, °dH. Hårdhetsgraden brukar anges på följande sätt:

  • Mycket mjukt 0 - 2
  • Mjukt 2 - 5
  • Medelhårt 5 - 10
  • Hårt 10 - 20
  • Mycket hårt > 20

Vimmerby Energi & Miljö AB använder uteslutande soda och lut för att korrigera vattnets olika surhetsgrader.