Laboratorium

Uppdaterad: 2019-11-13 14:15:14

Du kan nå laboratoriet direkt på telefon 0492-76 93 02. Behöver du faxa är numret 0492-76 93 01.

Laboratoriet är sen 1992 ackrediterat av SWEDAC (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Laboratoriet genomför provtagningar:

  • på avloppsreningsverk
  • på infiltrationsanläggningar
  • i recipienter
  • i vattenverk
  • i enskilda brunnar (mer info i menyn till vänster)
  • och på avfallsupplag

Laboratoriet utför enbart kemiska analyser. Laboratoriet lämnar inte ut några uppgifter till tredje man angående analysrapporten utan att beställaren godkänt detta.