Närvärme

Uppdaterad: 2023-11-22 08:54:07

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det har regeringen slagit fast och för att nå dit måste alla hjälpas åt. På Vimmerby Energi & Miljö AB har vi under många år jobbat för att bli helt fossilfria och sedan 2018 kommer all vår fjärr- och närvärmeproduktion från förnybara energikällor. Bränslet vi använder kommer från närområdet. Radien för in- och utgående transporter ligger på cirka 5-6 mil. Avfallet som uppstår, det vill säga aska, sprids i skogen som näring till nya träd. Tillsammans gör vi skillnad.

Några fakta om vår närvärme:

  • All närvärme produceras till 100 % med biobränsle. Riktigt kalla dagar spetseldar vi med rapsolja.
  • Ca 560 kunder är anslutna till våra närvärmenät idag.

Grönt vatten?

För att underlätta felsökning färgar vi vattnet i våra närvärmerör grönt. Skulle du upptäcka att du har grönt tappvarmvatten eller om du ser grönt vatten ute någonstans, vill vi att du omgående kontaktar oss. Blir ditt tappvarmvatten grönt så är det fel på din värmeväxlare och då ska du även kontakta en VVS-installatör. Det gröna färgämnet är helt ofarligt men det är inte bra att duscha eller bada i vårt närvärmevatten.