Fjärrvärme

Uppdaterad: 2019-12-03 16:50:23

Oförändrade värmepriser inför 2020

Vi är glada och stolta att kunna meddela att priserna för fjärr- och närvärme blir oförändrade även inför 2020. Det är 5:e året i rad utan höjning. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det har regeringen slagit fast, och för att nå dit måste alla hjälpas åt. På Vimmerby Energi & Miljö har vi under många år jobbat för att bli helt fossilfria och sedan 2018 kommer all vår fjärr- och närvärmeproduktion från förnybara energikällor. Bränslet vi använder kommer från närområdet. Radien för in- och utgående transporter ligger på cirka 5-6 mil. Avfallet som uppstår, det vill säga aska, sprids i skogen som näring till nya träd. Tillsammans gör vi skillnad.

Några fakta om vår fjärrvärme:

  • Fjärrvärmenätet i Vimmerby byggts ut kraftigt. Sedan 1998 har vi har ökat antal kunder med ca 700 st. Nu har vi drygt 1500 kunder.
  • Enligt den årliga "Nils Holgersson"-undersökningen för 2016 är våra priser på fjärrvärme på 99:e plats av 290 fjärrvärmeföretag.
  • Under 2015 var andelen bioenergi i produktionen 99,4 %.
  • Askan från fastbränslepannorna återför vi till skogen. Därmed fulländas kretsloppet.
  • Nära 100% av alla lägenheter och lokaler som skolor, sjukhus och bilfirmor är anlsutna till fjärrvärmen. Dessutom nästan 80% av villorna. Därutöver är flera industrier anslutna.

Grönt vatten?

För att underlätta felsökning färgar vi vattnet i våra fjärrvärmerör grönt. Skulle du upptäcka att du har grönt tappvarmvatten eller om du ser grönt vatten ute någonstans, vill vi att du omgående kontaktar oss. Blir ditt tappvarmvatten grönt så är det fel på din värmeväxlare och då ska du även kontakta en VVS-installatör. Det gröna färgämnet är helt ofarligt men det är inte bra att duscha eller bada i vårt fjärrvärmevatten.

Hur står sig fjärrvärme prismässigt?

Nedan kan du se vad olika uppvärmningsalternativ kostar. I tabellen är inte hänsyn tagen till investeringen eller fasta kostnader (årsavgifter, abonnemangsavgifter, sotning osv). Verkningsgraden för pellets och olja är satt till 85 %. För de övriga produkterna har vi räknat med 100 %. Alla priser är inkl. energiskatter och moms. (Senast uppdaterad 2017-01-09)

Produkt  öre/kWh 
El 100
Fjärrvärme 75
Närvärme 79
Olja 130
Pellets 64

Källa: OKQ8, Pelletsförbundet