Fjärrvärme

Uppdaterad: 2023-11-22 08:51:57

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det har regeringen slagit fast och för att nå dit måste alla hjälpas åt. På Vimmerby Energi & Miljö AB har vi under många år jobbat för att bli helt fossilfria och sedan 2018 kommer all vår fjärr- och närvärmeproduktion från förnybara energikällor. Bränslet vi använder kommer från närområdet. Radien för in- och utgående transporter ligger på cirka 5-6 mil. Avfallet som uppstår, det vill säga aska, sprids i skogen som näring till nya träd. Tillsammans gör vi skillnad.

Några fakta om vår fjärrvärme:

  • Fjärrvärmenätet i Vimmerby byggts ut kraftigt. Sedan 1998 har vi har ökat antal kunder till att nu ha ca 1600 kunder.
  • Enligt den årliga "Nils Holgersson"-undersökningen för 2022 är våra priser på fjärrvärme på 60:e plats av 275 fjärrvärmeföretag.
  • Under 2022 var andelen bioenergi i produktionen 99,9 %.
  • Askan från fastbränslepannorna återför vi till skogen. Därmed fulländas kretsloppet.
  • Nära 100 % av alla lägenheter och lokaler som skolor, sjukhus och bilfirmor är anslutna till fjärrvärmen. Dessutom nästan 80 % av villorna. Därutöver är flera industrier anslutna.

Grönt vatten?

För att underlätta felsökning färgar vi vattnet i våra fjärrvärmerör grönt. Skulle du upptäcka att du har grönt tappvarmvatten eller om du ser grönt vatten ute någonstans, vill vi att du omgående kontaktar oss. Blir ditt tappvarmvatten grönt så är det fel på din värmeväxlare och då ska du även kontakta en VVS-installatör. Det gröna färgämnet är helt ofarligt men det är inte bra att duscha eller bada i vårt fjärrvärmevatten.