Återvinningsstationer

Uppdaterad: 2023-02-13 14:07:09

Den 1 oktober 1994 infördes producentansvar på förpackningar och tidningar. Det innebär att producenterna ska tillhandahålla insamlingssystem och återvinningsmetoder för förpackningar och tidningar.

Producenterna valde ett system som bygger på att hushållen lämnar sina förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. När man köper en vara i affären betalar man även en förpackningsavgift som ska finansiera återvinningsstationerna och återvinningen av förpackningen.

Vimmerby Energi & Miljö AB har alltså inte något ansvar när det gäller återvinningsstationerna. Ansvaret ligger helt på producenten. Har du synpunkter på tömning, städning, skötsel m.m. kan du kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB på telefon 0200 - 88 03 11.

I Vimmerby kommun finns 10 återvinningsstationer där man kan lämna tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast.

Återvinningsstationer finns på följande platser:

Vimmerby tätort: Parkeringen Folkets park, Parkeringen Furugatan 1, Grusplan bakom Bilteknik/Vimmerby Krog - infart Badhusgatan, Grönområde Lundgatan – Stensbergsgatan
Södra Vi: Grönområde Industrigatan
Gullringen: Parkeringen Wohlfarts Varuhall
Rumskulla: Vid Hembygdsgården
Storebro: Grönområde vid Örnvägen
Tuna: Parkeringen mitt emot Tempo Tuna
Frödinge: Grönområde vid Frödinge Bygdegård


För mer information om förpackningar och sortering se förpackningsinsamlingens hemsida: www.ftiab.se. En guide om hur du ska sortera olika förpackningar kan du ladda ner här.

Inlämning av förpackningar med pant kan bland annat ske vid pantstationen vid fd Karlbergs Bilaffär på Stångågatan 4. För mer information och öppettider klicka här.