Vanliga frågor

Uppdaterad: 2023-07-07 08:35:49

Jag har fått hem ett papper från er där det står att mitt avtal är uppsagt via fullmakt. Vad har hänt?

Sannolikt har du blivit uppringd av en telefonförsäljare. Du har i samtalet gett försäljaren fullmakt att inhämta uppgifter om ditt elavtal, ditt anläggnings-id och även säga upp ditt elavtal och teckna nytt avtal i ditt namn. Det kan ha varit en mäklare - t ex BaraSpara, Kundkraft eller ett elhandelsföretag. Vem det är framgår i brevet från oss.

Hur stor del av elpriset påverkas när jag byter elavtal?

Av din totala kostnad för el - både nätavgifter, elhandelsavgifter och skatter - kan du påverka ca 30 % genom att byta elavtal.

Hur kan jag bäst minska min kostnad för el?

De största elslukarna i ett genomsnittligt hem är torktumlare, tvättmaskin, diskmaskin, frys och kyl. Se till att tumla, tvätta och diska fulla maskiner. Ha inte onödigt kallt i kylen och frosta av frysen regelbundet. En allt ökande del av elanvändningen utgörs av standbyförbukning på hemelektronik. Skaffa ett grenuttag med strömbrytare till TV och liknande utrustning. Stäng av helt när du inte använder det. Låt inte mobiltelefonladdare och liknande sitta i vägguttaget när de inte används. Men - var inte rädd för att använda el till rätt saker! En elektrisk gräsklippare är miljömässigt betydligt bättre än en bensindriven variant. Och betydligt billigare!

Är min el miljövänlig?

All elproduktion påverkar miljön negativt i någon mån. Det handlar om att välja el som påverkar så lite som möjligt. All el som vi säljer är till 100 % förnybar. Ungefär 25 % produceras i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk Tallholmen och resten producerad med vattenkraft. Har du valt oss har du gjort ett klokt val!

Vad är det för uppsägningstid på era elavtal?

Om du har avtal om Vårflodsel och du säger upp det senast 15 februari, så löper det till 30 juni. Har du avtal om rörligt pris så är det tre månaders uppsägningstid (ingen uppsägningstid om du byter till annat avtal hos oss). Om du har ett annat tidsbestämt fastprisavtal så ser du i avtalet när det löper ut och det är ingen automatisk förlängning. Om du är avtalslös har du ingen uppsägningstid.

Jag har klagomål, vart vänder jag mig med dessa?

Information om klagomålshantering samt oberoende tjänster för tvistlösning hittar du här