Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-08-17

Underhåll av värmeanläggning i Södra Vi

Vi arbetar för att våra kunder skall få allt säkrare värmeförsörjning. Nätet byggs om och förbättras för att avbrotten skall bli ännu färre och ännu kortare. För att kunna utföra arbeten på nätet måste vi nu stänga av värmen för er en stund. Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet för med sig.

 
Avbrottet berör närvärmeleveransen i Södra Vi. De kunder som påverkas av detta arbete är informerade. 
 
Tid för avbrottet
 
Datum: Torsdag 19 augusti 2021
Klockslag: 07.00-16.00
 
Har du frågor, hör gärna av dig. Frågor besvaras på 0492-76 93 74 eller jorgen.k.karlsson@vimmerby.se.