Vimmerby Energi & Miljö AB

2014-10-02

Nya sopsystemet kan försenas

2014-10-02

Med anledning av att upphandlingen av insamling av avfall från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner har överprövats kan införandet av det nya sophanteringssystemet komma att försenas. Så fort vi vet hur den nya tidplanen ser ut kommer vi att meddela det.                     

Överprövningen har inget med valet av flerfacksystemet att göra utan handlar helt om upphandlingstekniska frågor och formalia.

De prisskillnader som finns mellan de aktuella anbuden gäller inte flerfacksystemet, utan andra tjänster som ingår i samma upphandling.

Beslutet att införa flerfacksystemet påverkas inte av överprövningen annat än när det gäller tidpunkten för införandet.