Vimmerby Energi & Miljö AB

2013-01-02

Ny verksamhet

2013-01-02

Från och med 1 januari 2013 är det Vimmerby Energi & Miljö AB som, på uppdrag av Vimmerby kommun, har ansvaret för drift och byggnation av kommunala gator i Vimmerby kommun. Verksamheten bedrivs formellt i ett av Vimmerby kommun Förvalnings AB helägt dotterbolag - Vimmerby Gatuproduktion AB (org.nr 556885-3831 ).

Vid frågor och synpukter rörande kommunala gator är du välkommen att ta kontakt med oss via vår växel på 0492-76 93 00, via e-post vimmerby.energi@vimmerby.se eller via formuläret under "Kontakt" ovan.