Vimmerby Energi & Miljö AB

2016-12-28

Förändringar extrasäck och på ÅVC

2016-12-28

Fr o m 2017-01-01 ändras förutsättningarna kring extrasäcken och rutiner vid återvinningscentralen. Kortfattat innbeär förändningarna att extrasäcken kommer kosta 50 kr/st och får innehålla både brännbart grovavfall och brännbart restavfall.