Vimmerby Energi & Miljö AB

2024-01-24

Fler väljer fjärrvärme

Vi på VEMAB är stolta över att tre nya större kunder har anslutit sig till fjärrvärmenätet. Senast in är Stenhus fastigheter AB. 

– Stenhus strävar alltid efter det mest hållbara alternativet. Fjärrvärme, med en optimal mix av bränsle, är ett bättre miljöalternativ än vår befintliga flispanna. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med VEMAB, sa Stenhus VD, Elias Georgiadis, apropå valet av fjärrvärme.

Samarbetet innebär också att Stenhus kan hjälpa en av sina kunder att öka hållbarheten i sin produktion, i och med att spånspill från kundens palltillverkning kan tas tillvara och bli bränsle i VEMABs pannor. Det betyder att vi får tillgång ytterligare ursprungsmärkt biobränsle som kan värma Vimmerbyborna.

Två andra nya kunder är det kommunala bostadsbolaget Vimarhems nybyggda fastighet UVEN och Vimmerby kommuns nybyggda förskola i Nybbleområdet. Vi välkomnar förstås även alla mindre kunder som valt fjärrvärme som uppvärmning.

Att fler väljer fjärrvärme är bra för alla Vimmerbybor. För ju mer värme vi kan producera i vårt kraftvärmeverk, desto mer el kan vi få ut. Det är också ett bra miljöval. Vår fjärrvärme är så gott som fossilfri (99,9 %) och rökgaserna renas effektivt. När askan från biobränslet återförs till skogen har vi ett perfekt kretslopp.