Vimmerby Energi & Miljö AB

2013-03-01

Biogas

2013-03-01

Tillsammans med Vimmerby kommun, Arla Foods AB och AB Åbro Bryggeri har vi låtit undersöka möjligheterna att ytterligare minska den miljöpåverkan som uppstår av våra verksamheter, genom att på bästa sätt utnyttja den biogas som genereras i Vimmerby. För att skaffa kundskap och underlag för att utveckla biogasverksmheten har vi tagit extern hjälp av konsulten WSP Samhällsbyggnad. Du hittar mer information här.