Vattenverk

Uppdaterad: 2013-04-17 09:58:26

Vimmerby Energi & Miljö AB´s produktionsanläggningar för vatten omfattar grundvattenverken i Storebro, Södra Vi, Gullringen, Rumskulla, Tuna, Djursdala; Backa och skolan, Vrångfall och Toverum samt vattenverket i Vimmerby.

Grundvattentäkter finns i bl a Skillingarum (Åbroområdet) och infiltrationsanläggning finns i Västra Skogen med råvattenintag vid Korka damm. En överföringsledning för råvatten från Södra Vi till vattenverket i Vimmerby finns sedan sommaren 2011 i drift.