Laboratorium

Uppdaterad: 2019-01-18 15:19:04

Du kan nå laboratoriet direkt på telefon 0492-76 93 02. Behöver du faxa är numret 0492-76 93 01.

Vill du ta direktkontakt med personalen når du dem enligt nedan:
Lisbeth Haarus, huvudansvarig, 070-598 35 39
Susann Åberg, assistent, 070-374 80 08
Maria Freij, Labtekniker, 076-779 57 75

Laboratoriet är sen 1992 ackrediterat av SWEDAC (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Laboratoriet genomför provtagningar:

  • på avloppsreningsverk
  • på infiltrationsanläggningar
  • i recipienter
  • i vattenverk
  • i enskilda brunnar (mer info i menyn till vänster)
  • och på avfallsupplag

Laboratoriet utför enbart kemiska analyser. Laboratoriet lämnar inte ut några uppgifter till tredje man angående analysrapporten utan att beställaren godkänt detta.