Närvärme

Uppdaterad: 2017-01-09 08:42:01

Några fakta om vår närvärme:

  • All närvärme produceras till 100 % med biobränsle. Riktigt kalla dagar spetseldar vi med rapsolja.
  • Ca 550 kunder är anslutna till våra närvärmenät idag.

Grönt vatten?

För att underlätta felsökning färgar vi vattnet i våra närvärmerör grönt. Skulle du upptäcka att du har grönt tappvarmvatten eller om du ser grönt vatten ute någonstans, vill vi att du omgående kontaktar oss. Blir ditt tappvarmvatten grönt så är det fel på din värmeväxlare och då ska du även kontakta en VVS-installatör. Det gröna färgämnet är helt ofarligt men det är inte bra att duscha eller bada i vårt närvärmevatten.

Hur står sig närvärmen prismässigt?

Nedan kan du se vad olika uppvärmningsalternativ kostar. I tabellen är inte hänsyn tagen till investeringen eller fasta kostnader (årsavgifter, abonnemangsavgifter, sotning osv). Verkningsgraden för pellets och olja är satt till 85 %. För de övriga produkterna har vi räknat med 100 %. Alla priser är inkl. energiskatter och moms. (Senast uppdaterad 2017-01-09)

Produkt  öre/kWh 
El 100
Fjärrvärme 75
Närvärme 79
Olja 130
Pellets 64

Källa: OKQ8, Pelletsförbundet