Fotomontage mm

Uppdaterad: 2015-09-15 12:12:07

KVV-framsida-inkl-ack_ny_2

Framsidan med ackumulatortanken till höger

 

KVV-baksida_ny_2

Baksidan

 

KVV-fagelvy

 Fågelvy

 

KVV-fran-Ringleden

Fotomontage från Södra Industrigatan. Ackumulatortanken syns ovanför Uggleskogen.