Fjärrvärme

Uppdaterad: 2017-01-09 08:39:06

Några fakta om vår fjärrvärme:

  • Fjärrvärmenätet i Vimmerby byggts ut kraftigt. Sedan 1998 har vi har ökat antal kunder med ca 700 st. Nu har vi drygt 1500 kunder.
  • Enligt den årliga "Nils Holgersson"-undersökningen för 2016 är våra priser på fjärrvärme på 99:e plats av 290 fjärrvärmeföretag.
  • Under 2015 var andelen bioenergi i produktionen 99,4 %.
  • Askan från fastbränslepannorna återför vi till skogen. Därmed fulländas kretsloppet.
  • Nära 100% av alla lägenheter och lokaler som skolor, sjukhus och bilfirmor är anlsutna till fjärrvärmen. Dessutom nästan 80% av villorna. Därutöver är flera industrier anslutna.

Grönt vatten?

För att underlätta felsökning färgar vi vattnet i våra fjärrvärmerör grönt. Skulle du upptäcka att du har grönt tappvarmvatten eller om du ser grönt vatten ute någonstans, vill vi att du omgående kontaktar oss. Blir ditt tappvarmvatten grönt så är det fel på din värmeväxlare och då ska du även kontakta en VVS-installatör. Det gröna färgämnet är helt ofarligt men det är inte bra att duscha eller bada i vårt fjärrvärmevatten.

Hur står sig fjärrvärme prismässigt?

Nedan kan du se vad olika uppvärmningsalternativ kostar. I tabellen är inte hänsyn tagen till investeringen eller fasta kostnader (årsavgifter, abonnemangsavgifter, sotning osv). Verkningsgraden för pellets och olja är satt till 85 %. För de övriga produkterna har vi räknat med 100 %. Alla priser är inkl. energiskatter och moms. (Senast uppdaterad 2017-01-09)

Produkt  öre/kWh 
El 100
Fjärrvärme 75
Närvärme 79
Olja 130
Pellets 64

Källa: OKQ8, Pelletsförbundet