Flerfacksmodellen

Uppdaterad: 2019-09-26 13:13:33

Avfallsplan för framtiden

Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår. Detta gör vi genom att konsumera med eftertanke, återanvända och återvinna. Genom att bättre sortera ut förpackningar, tidningar och matavfall tar vi vara på naturens resurser på ett effektivare sätt. Miljön blir vinnare!

Välj grönt med det nya insamlingssystemet!Från och med sommaren 2017 har du som villaägare i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommun möjlighet att sortera och lämna förpackningar och tidningar, matavfall och brännbart restavfall i anslutning till den egna tomten.
Med det Gröna alternativet får du maximal service och ditt smarta miljöval gör att du får den lägsta renhållningsavgiften.

De här alternativen kan du välja på:
  • Grönt abonnemang är det nya standardabonnemanget. För villor består det av två stycken flerfackskärl på vardera 370 liter. Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra en gång i månaden. Du kan lämna åtta avfallstyper hemma i dina egna tunnor: Matavfall, tidningar, pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar och brännbart restavfall.
  • Gult abonnemang passar dig som inte vill eller kan ha två tunnor på din tomt. Du får ett styck 370 liters flerfackskärl och sorterar där matavfall, tidningar, färgat glas och brännbart restavfall som hämtas varannan vecka av kommunen. Övriga förpackningar får du själv transportera till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
  • Rött abonnemang är alternativet för dig som vill vill sortera förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation. Eftersom du då inte bidrar med att sortera ut ditt matavfall så får du betala en relativt hög renhållningsavgift enligt den miljöstyrande taxan. För dig som har hemkompost gäller särskilda regler. Du har samma skyldighet att sortera ut dina förpackningar och tidningar som om du har Grönt eller Gult abonnemang.
  • Har du ett väldigt litet hushåll?
    Mindre hushåll med en eller max två personer som vet att man bara har små mängder avfall kan välja Grönt eller Gult bonnemang med 240-liters kärl - Flerfackskärl som är mindre till volymen och tar upp mindre plats på tomten. Tömningsfrekvens och antalet avfallstyper som hämtas är detsamma som för standardabonnemanget.

Avgifterna för våra olika tjänster bestäms i respektive kommuns renhållningstaxa.


Överskådlig vy av de nya abonnemangen.